aggrokatz: enables pypykatz to interface with the beacons remotely